Lehet több ügyfele?

Igen! Jól megtervezett logó és céges arculat, az Ön vevőihez és a trendekhez igazodó webes megjelenés, helyesen megválasztott marketing kommunikáció.

Tudatos kapcsolatépítés

Értékesítési és marketing tanácsadás, szponzorok, partnerek keresése. Rendezvény projektmenedzsment.

Photo - egyedi kompozícióval

Miért dolgozna sablonképekkel? Készíttessen velem képeket kiadványaira, weboldalára – garantált egyediség, közösen megálmodott kompozíciók!

design

Egyének és cégek számára tervezek rövid határidővel egyedi megjelenést, weboldalt. Arculattervezés, kiadványszerkesztés, web design és szövegírás.

sales

Értékesítési és marketing tanácsadás. Szponzorok, kiállítók, együttműködő partnerek felkutatása szakmai konferenciák, rendezvények és non-profit cégek számára.

photo

Design kapcsán egyedi megálmodott kompozíciók készítése. Termék-, tárgy-, étel-, portré- és rendezvényfotózás szabadtéren és műtermi körülmények között.

COACHING

 • Tudni szeretnéd, hogy mi hajt előre, mi motivál?
 • Felszínre hoznád a Benned lévő hihetetlen erőforrásokat, csak nem tudod, hogyan kezdj hozzá…?
 • Úgy érzed, csak egy kis energia kellene?
 • Kevés az önbizalmad?
 • Karrierváltás előtt állsz?
 • Stressz-csökkentésről és lelki egyensúlyról álmodozol?
 • Változtatni szeretnél?

coach.me-creativestudio.com

COACHING szolgáltatásom keretén belül life, busines és photo coachinggal foglalkozom, részletek a coach.me-creativestudio honlapon. Díjmentes ismerkedő ülés: contact@me-creativestudio.com

15 év szakmai tapasztalat.

Több száz létrehozott üzleti kapcsolat.

Egyedi kompozíció és marketing-kommunikáció.

100% elégedettségi garancia.

w

Szeretne kimutathatóan több ügyfelet és bevételt?

Precíz szakmai munkával, a költségek optimalizálásával, mérhetően a lehető legjobb eredményt nyújtom Önnek.
Levelére legkésőbb 24 órán belül választ adok.

Ingyenes konzultáció és stratégiai tanácsadás

+36303687849, hívjon, segítek!

“Egy olyan világban, ahol túl nagy a választék és túl kevés az idő, nyilvánvaló reakciónk, hogy csak szimplán semmibe vesszük az átlagos dolgokat.”
– Seth Godin

Keressen meg ma!

10 + 6 =

KÜLDÉS gomb megnyomásával hozzájárul megadott adatai kezeléséhez.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az adatok forrása, a weboldal látogatói által megadott és a weboldal üzemeltetője (Marton Erika ev) által megismert személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat ismertesse.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a  www.me-creativestudio.com  weboldalon a kapcsolatfelvételi űrlapon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végezzük:

1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 1. Általános Információk
 2. Az Adatkezelő megnevezése

Jelen dokumentum tartalmazza Marton Erika ev, mint Adatkezelő /1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. 4/4 székhelyű, adószáma:67321832-1-43, nyilvántartási száma: 50056336: nyilvántartó hatóság: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara) www.me-creativestudio honlapját(a továbbiakban: Honlap) felhasználói és azon elérhető űrlap kitöltői tájékoztatását (a továbbiakban: Érintett felé) személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Elérhetőségeink:

Cím:                       1111, Budapest, Szent Gellért tér 3. 4/4

Tel: +36 harminc, háromhatvannyolchetvennyolcnegyvenkilenc

E-mail cím:          contact@me-creativestudio.com

 

 1. Az adatkezelés joglapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

 Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása. A tájékoztató alapján az Érintett alábbi adatait kezeljük:

Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama

Kötelezően megadandó adatok:

–       Vezetéknév,

Érdeklődés, bejelentkezés űrlap segítségével. Azonosítás, kapcsolattartás, ajánlatadás / válaszadás. Adatkezelő        az      adatokat        a nyilvántartás törléséig kezeli
–       Keresztnév,
–     e-mail cím,
 Megrendelés, illetve szolgáltatási szerződés megkötésekor és számla kitöltése esetén lakcím megadása, valamint a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében mobil telefonszám megadása is kötelező.

 

A fent hivatkozott webhelyen megadott adatokat Adatkezelő harmadik személynek nem továbbítja, azok kizárólag Adatkezelő kezelésében maradnak.

 

Az adatkezelés célja, hogy a kapcsolatfelvételi űrlapon bejelentkező látogató ajánlatot kapjon Marton Erika ev által nyújtott szolgáltatásokra (értékesítési és marketing tanácsadás, webdesign, fotózás), valamint későbbiekben kapcsolattartás.

Az Adatkezelő a kapott adatokat bizalmasan kezeli és célhoz kötötten tárolja.

 

Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

 

 1. Az adatkezeléssel Érintett (Adatbirtokos) személyek jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 

 • Tájékoztatáshoz való jog: megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől meddig használ, stb.). Az adatkezeléssel Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni postai, elektronikus, vagy telefonos úton a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról. Kérése esetén tájékoztatjuk: a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.
 • Hozzáféréshez való jog: Érintett kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.
 • Adatok helyesbítésének kérése: az Érintett bármikor jogosult jelezni, hogy az általunk kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre.
 • Törléshez való jog: az Érintett bármikor kérheti adatai törlését. A törlési kérelmet csak akkor nem tudjuk teljesíteni, ha a törlés olyan iratra, okiratra is kiterjedne, amelyet törvényi előírás (pl.: a számvitelről szóló törvény) szerint meg kell őriznünk.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.
 • Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.
 • Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az Érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

 

 1. Egyéb Adatkezelési Információk

 

 1. Cookie-k (sütik) kezelése.

Amikor a weblapunkat meglátogatja, ott cookie-kat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy weblapot keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is.  Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az android-os mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a Honlap üzemeltetője nem tudja garantálni a Honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és a Honlap teljes körű használatát. A Honlap első használatával a Honlap látogatója elfogadja, hogy számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek elhelyezésre.

 

 1. A szolgáltatás biztonsága és fejlesztése érdekében kezelt adatok

A www.me-creativestudio.com  honlaphoz bárki hozzáférhet személyes adatai megadása nélkül, a www.me-creativestudio.com honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. A weboldalak azonban nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjtenek a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Info tv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

 

Weboldalunkon a Google Analytics által használt cookie-k is működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google ezeket az információkat a látogatók által történt használat értékelésére, elemzésére, a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására használja.

 

A me-creativestudio.com weboldalon a Facebook által használt Facebook Pixel szolgáltatás és a Facebook által használt cookie-k, sütik működnek, melyek működésére a Facebook adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies/cookies/

A Facebook ezeket az információkat a közösségi oldal “Tetszik” gombjának, vagy Facebook-bejelentkezés üzemeltetésére hasznosítja, illetve igénybe veszi a mérési és hirdetési szolgáltatásokhoz. Ide tartoznak a felkeresett webhelyekre és alkalmazásokra vonatkozó adatok, a szolgáltatások használati módjának, vagy weboldalon végrehajtott látogatásáról szóló riportok összeállítása és elemzése.

 

 1. E-mail címek felhasználása.

A weblapunkon megadott e-mail címre az Adatkezelő csak tájékoztató levelet küld az érdeklődők számára. Ez bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó levél alján megadott e-mail címre válaszként írt ez irányú kéréssel. Adatai törlését bárki az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti írásban, postai címen, e-mail címen az Adatkezelő elérhetőségeinek egyikén.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Ön jogosult panaszával:

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

1125, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410,

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

 1. Adatbiztonság

 Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

 1. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
  1. a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
  2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
  3. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  4. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
  5. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
  6. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
  7. a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
  8. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

 1. Adatkezelő nyilatkozata.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban megfogalmazott előírásoknak. Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót – az adatkezelés jogalapját, célját és a kezelt adatok körét érintő módosításokon kívül – egyoldalúan módosítsuk. A módosítás a www.me-creativestudio.com oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

8.Egyéb
Tárhelyszolgáltató:
Név: Evolutionet Kft. 
Elérhetőség: info@evolutionet.hu ,
+36 30 503 1929 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 24. napjától érvényes.

Marton Erika

értékesítési és marketing tanácsadó

Ami inspirál: színek, illatok, a zene és a tánc harmóniája, a vízesések, a vízparti naplementék és a kirándulások. Legyen az üzleti terv, photo, marketing stratégia vagy versírás, szenvedélyem a kreatív alkotás. Több mint 15 éve foglalkozom értékesítéssel és marketinggel.